Politica de confidențialitate

Angajamentul HELLO IT FACTORY SRL cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

Increderea Dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări.
In acest sens, pentru a va furniza cea mai buna experienta posibila, ne concentram pe continua imbunatatire in intreaga noastra activitate.
HELLO IT FACTORY SRL cunoaște importanța datelor Dumneavoastra personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor Dumneavoastra cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni si Conditii.

HELLO IT FACTORY SRL este o persoana juridica romana, constituita ca societate pe actiuni de tip inchis, cu participare exclusiva privata si care are ca obiect principal de activitate activitatea codificata conform CAEN 8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.

HELLO IT FACTORY SRL are sediul social in Sat Dezmir, Comuna Apahida, Str. Panoramic nr.38, jud. Cluj si este inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/4804/2021, avand codul unic de identificare 45036969 si contul bancar IBAN: RO12BTRLRONCRT0629469301, deschis la Banca Transilvania Cluj.

HELLO IT FACTORY SRL respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata. HELLO IT FACTORY SRL prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la Dumneavoastra, in calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derularii raporturilor comerciale/contractuale si/sau participarii la evenimentele / conferintele / workshop-urile / sesiunile demonstrative organizate de catre HELLO IT FACTORY SRL sub egida IT FACTORY .
Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul Dumneavoastra, daca sunt oferite cu buna stiinta, de buna voie, din proprie initiativa, fie la solicitarea HELLO IT FACTORY SRL., de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comanda servicii online, formularul de inregistrare etc., prin abonarea la newslettere (bineinteles, doar dupa ce ati optat sa primiti aceste newslettere), participarea la tombole, concursuri, programe de fidelitate, campanii promotionale etc., prin completarea datelor in formularul respectiv de inregistrare cont pe un website HELLO IT FACTORY SRL, etc.
Utilizarea acestui website dar si a altor website-uri ale HELLO IT FACTORY SRL de catre Dumneavoastra se supune prezentelor prevederi si Conditiilor generale, tehnice si de participare ale / Regulamentelor HELLO IT FACTORY SRL.
Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni si conditii nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

HELLO IT FACTORY SRL nu va prelucra datele Dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.
Ce date cu caracter personal prelucreaza HELLO IT FACTORY SRL?
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor Dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.
Pentru a accesa website-ul HELLO IT FACTORY SRL, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal.
In contextul desfasurarii activitatii curente a HELLO IT FACTORY SRL, inclusiv derularii activitatii comerciale/contractuale, participarii la evenimentele / conferintele / workshopurile / sesiunile demonstrative / alte evenimente / manifestari specializate organizate de catre HELLO IT FACTORY SRL, implicand achizitionarea de servicii HELLO IT FACTORY SRL oferite pe website sau in alt mod sau abonarea la newsletter-ele HELLO IT FACTORY SRL, precum si in contextul indeplinirii obligatiilor legale, va putem solicita anumite date cu caracter personal.
In acest sens, HELLO IT FACTORY SRL va prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, profesie, loc de muncă, adresa IP, nr. card bancar, data expirării cardului, codul CVV2/CVC2, seria si numarul cartii de identitate, seria pasaportului, codul numeric personal, numele si prenumele parintilor, seria si numarul certificatului de nastere, scoala absolvita, studiile efectuate, seria si numarul diplomei scolii absolvite, serie si numar adeverinta medicala,etc.
Cine sunt persoanele vizate?
Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate de catre HELLO IT FACTORY SRL, exclusiv in scopurile mai jos mentionate sunt:
– Clientii persoane fizice / juridice ai HELLO IT FACTORY SRL (actuali, fosti sau potentiali), public larg, reprezentantii/imputernicitii acestora, legali sau conventionali;
– Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact ale persoanelor juridice (parteneri de afaceri/contractuali, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii, locatari, etc.- actuali, fosti sau potentiali) si ai institutiilor/autoritatilor publice.

Consecintele refuzului furnizarii datelor cu caracter personal
Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, sunteti obligati sa furnizati date complete, actualizate si corecte. Pentru a va putea oferi anumite servicii specifice activitatii HELLO IT FACTORY SRL (de ex., dar fara a se limita la, inscriere cursuri / sesiuni de pregatire / formare profesionala), HELLO IT FACTORY SRL va solicita datele cu caracter personal necesare prestarii respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor HELLO IT FACTORY SRL
Atunci cand achizitionati un serviciu furnizat de HELLO IT FACTORY SRL, precum si atunci cand participati la evenimentele / conferintele / simpozioanele / workshopurile / sesiunile demonstrative / alte evenimente / manifestari specializate organizate de catre HELLO IT FACTORY SRL, vom colecta date personale in legatura cu prestarea respectivelor servicii. Totodata, in calitate de potential client al HELLO IT FACTORY SRL, vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) in vederea indeplinirii obligatiilor legale si desfasurarii activitatii curente (interes legitim).
Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii serviciilor HELLO IT FACTORY SRL Dumneavoastra sunteti informat/a si/sau va exprimati in mod expres consimtamantul (va dati acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia interna si dreptul comunitar-UE).

In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru indeplinirea unei obligatii legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al HELLO IT FACTORY SRL, Dumneavoastra puteti refuza o astfel de prelucrare sau va puteti retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa produca efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate isi pot retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing direct, oferte personalizate, oricand si fara sa fie necesar sa indice un motiv. Ulterior solutionarii cererii de retragere a consimtamantului, persoana vizata nu va mai primi informari comerciale cu privire la evenimentele/serviciile oferite de HELLO IT FACTORY SRL.

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal ?
Utilizam datele Dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:
– organizarea de evenimente / conferinte / workshopuri / sesiuni demonstrative / alte evenimente / manifestari specializate;
– organizarea si sustinerea de cursuri / programe de pregatire si formare profesionala / alte sesiuni de transmitere de know-how in domeniul tehnologiei informatiei;
– derularea activitatii comerciale/contractuale a HELLO IT FACTORY SRL;
– facturarea si incasarea contravalorii serviciilor HELLO IT FACTORY SRL;
– marketing, promovare, reclama, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate;
– dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor;
– gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii prin orice mijloc de comunicare;
– indeplinirea obligatiilor legale incidente;
– comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interes public;
– activitati de audit si control/supraveghere;
– arhivare, scopuri statistice;
– colectare debite/recuperare debite restante;
– solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotarari judecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti , etc.

HELLO IT FACTORY SRL va considera toate informatiile colectate de la Dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente derulate in comun cu partenerii / colaboratorii HELLO IT FACTORY SRL) fara consimtamantul Dumneavoastra expres si anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?
Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, dupa cum urmeaza:
– Clienti persoane fizice / persoane juridice ai HELLO IT FACTORY SRL (actuali, fosti sau potentiali), public larg, reprezentanti/imputerniciti ai acestora, legali sau conventionali; (pentru scopul derularii raporturilor comerciale/contractuale);
– Organizatori si co-organizatori de cursuri / programe de pregatire / formare profesionala, locatori / locatari ai spatiilor / salilor de curs detinute sub orice titlu de catre HELLO IT FACTORY SRL, furnizori, prestatori de servicii, furnizori si alte entitati juridice – parteneri de afaceri/contractuali ai HELLO IT FACTORY SRL, autoritati/institutii publice;

Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi:
– autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societati bancare, executori judecatoresti, societati de asigurare si reasigurare, organizatii de cercetare a pietei (scop statistic) etc.
Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre HELLO IT FACTORY SRL si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (marketing)
Datele cu caracter personal furnizate de Dumneavoastra (cum ar fi: nume si prenume, adresa de email, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc ) vor putea fi prelucrate de HELLO IT FACTORY SRL cu respectarea drepturilor dvs., in special a dreptului de informare si opozitie, in urmatoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile EI SA, inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un partener HELLO IT FACTORY SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de Dumneavoastra vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai HELLO IT FACTORY SRL, cu respectarea drepturilor Dumneavoastra.
In cazul in care HELLO IT FACTORY SRL intentioneaza sa utilizeze datele Dumneavoastra in scopuri de marketing direct (daca persoanele vizate au optat in acest sens) Dvs. veti fi informati in prealabil. Dumneavoastra va puteti exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrari prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter personal sa inceteze a mai fi prelucrate de HELLO IT FACTORY SRL, ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra. Totodata, atunci cand veti dori sa nu mai primiti newslettere sau materiale informative din partea HELLO IT FACTORY SRL, va puteti dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

In relatia cu HELLO IT FACTORY SRL, Dumneavoastra beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor si dreptul la opozitie.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal
În vederea realizării scopului menţionat, HELLO IT FACTORY SRL va prelucra datele Dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor HELLO IT FACTORY SRL, pana in momentul in care Dumneavoastra, sau reprezentantul legal/conventional al Dvs, veti exercita dreptul de opoziţie / de stergere (cu exceptia situatiei in care HELLO IT FACTORY SRL prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă Dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opoziţie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către HELLO IT FACTORY SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne HELLO IT FACTORY SRL si/sau vor fi distruse.

Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor Dumneavoastra?
Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.
Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. In timp ce HELLO IT FACTORY SRL depune toate eforturile in privinta protejarii datelor Dumneavoastra personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-ului HELLO IT FACTORY SRL. Orice transmisie de date se face pe riscul Dumneavoastra. Odata ce primim informatia referitoare la Dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

Securitatea datelor bancare
In cazul platilor efectuate cu cardul (exemplu: achizitionare produse si servicii online), comercializarea se efectueaza prin intermediul solutiilor de plata online oferite de terti autorizati in relatia cu HELLO IT FACTORY SRL. In vederea eliminarii riscului ca datele Dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, tertii autorizati in relatia cu HELLO IT FACTORY SRL garanteaza legalitatea si securitatea datelor personale (numar de card, data expirarii, etc) si a sistemelor informatice utilizate.

Conditiile transferurilor de date personale in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene
Transferurile de date in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene se pot face numai in conditiile prevazute de legislatia specifica nationala si UE privind protectia persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora.

Care sunt drepturile Dumneavoastra?
Prin citirea acestui document, Dumneavoastra ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.
Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza prin consimtamant, Dumneavoastra aveti dreptul, de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata HELLO IT FACTORY SRL., in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. De asemenea, Dumneavoastra aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, prelucrarii datelor personale in scop de marketing direct, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.
Pentru celelalte scopuri, Dumneavoastra aveti dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizati catre HELLO IT FACTORY SRL sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia dvs. particulara, cu exceptia cazurilor in care HELLO IT FACTORY SRL demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor Dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In caz de opozitie nejustificata, HELLO IT FACTORY SRL este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin citirea acestui document Dumneavoastra ati luat la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre HELLO IT FACTORY SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de HELLO IT FACTORY SRL si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale.

In cazul in care Dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, HELLO IT FACTORY SRL poate:
– fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentu luarea masurilor solicitate;
– fie sa refuze sa dea curs cererii.
De asemenea, in cazul in care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, isi exercita dreptul de opozitie in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului lor repetitiv, HELLO IT FACTORY SRL este indreptatita sa considere orice raport incheiat cu Clientul HELLO IT FACTORY SRL de drept reziliat, fara nicio alta formalitate sau interventie a instantelor judecatoresti, cu exceptia unei notificari prealabile.
De asemenea, Dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

Cum va puteti exercita drepturile Dumneavoastra?
Pentru exercitarea oricarui drept prevazut de legislatia interna si / sau europeana (cu referire in special la EU GDPR) Dumneavoastra va puteti adresa Specialistului de date personale (DPO) din cadrul HELLO IT FACTORY SRL SA cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de email:
hello@itfactory.ro sau la urmatoarea adresa de corespondenta: HELLO IT FACTORY SRL, Sat Dezmir, Comuna Apahida, Str. Panoramic nr.38, jud. Cluj. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

Toate aceste prevederi pot suferi modificari/actualizari ocazionale. Va recomandam sa verificati la fiecare utilizare a website-ului HELLO IT FACTORY SRL SA prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informati in legatura cu acestea. Prin accesarea website-uri HELLO IT FACTORY SRL sau utilizarea serviciilor HELLO IT FACTORY SRLprin intermediul website-ului mentionat, ulterior modificarilor, se vor considera acceptate noile prevederi.
Prezentul set de Termeni si Conditii a fost adoptat la data de 1 Iulie 2021.