Proiectarea bazelor de date Și programarea SQL

650
  • Nivel: începător
  • Durata: 4 luni
  • Ore necesare: 120 h
  • Media grupelor: 7 persoane
DESCRIERE

Vom învăța împreuna ce este o bază de date relațională, cum se proiectează o bază de date și cum se manipulează datele din baza de date. Vom înțelege ce este un server de baze de date și ce este o bazș de date, ce sunt tabelele și relațiile dintre ele, cum sunt structurate datele și cum pot fi ele accesate. La finalul cursului vom avea cunoștințe de bază despre programarea bazelor de date, atât la nivel teoretic cât și practic. Pentru implementarea practică a cunoștințelor învățate vom folosi o suită de programe dezvoltate de Microsoft – serverul de baze de date SQL Server 2019 Express și programul SQL Server Management Studio.

Trainer - Bogdan BĂnuȚ

În urmă cu peste 15 ani, Bogdan și-a început cariera de programator ca junior, iar de-a lungul timpului a avut diferite roluri, evoluând continuu în carieră, în momentul actual având rolul de team lead.

Diversitatea și complexitatea proiectelor la care a participat l-au ajutat să dobândească o valoroasă experiență practică în programare cu tehnologii Microsoft.

Experiența dobândită i-a permis să se implice cu succes în programe de training tehnic cu diverse grade de complexitate, programe de internship, coaching tehnic, mentoring în carieră și people management – dezvoltare, monitorizarea progresului, evaluare.

Bogdan e absolventul Facultății de Calculatoare din cadrul UTCN, cu studii de master la Facultatea de Cibernetică din cadrul ASE București, și este certificat ca Professional Scrum Master.

Ce trebuie sĂ Știi Înainte sĂ participi

1. Motivația clară de a învăța bazele programarii bazelor de date. Conștientizarea faptului că programarea e o activitate cu un nivel ridicat de complexitate și înțelegerea faptului că acesta e un curs introductiv în programarea bazelor de date.

2. Cunoștințe de utilizare a calculatorului – să știe cum se downloadeaza/instalează un program, să știe să navigheze în meniul unui program, să fie familiarizați cu navigarea pe internet.

3. Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu.

Ce trebuie sĂ ÎȘi seteze candidaȚii Înainte sĂ ÎnceapĂ cursul (DE DORIT)

Este suficient să aveți un laptop/PC și conexiune la internet.

STRUCTURA CURSULUI

Curs 1 – Introducerea cursului – Prezentarea tool-urilor folosite – Setarea mediului de lucru

Curs 2 – Server vs database – Structura unei baze de date – Crearea unei baze de date – Introducere în T-SQL

Curs 3 – Tipuri de date – Tabele – Chei primare, chei străine

Curs 4 – SELECT – sintaxa de baza – coloane specifice – alias-uri – ORDER BY – TOP – Condiții WHERE – simple – multiple – IN – BETWEEN – LIKE – NULL

Curs 5 – Variabile – declarare, inițializare, utilizare – instrucțiunea PRINT

Curs 6 – Instrucțiunea JOIN – INNER JOIN simplu – JOIN-uri multiple – LEFT JOIN – RIGHT JOIN – CROSS JOIN

Curs 7 – Recapitularea cursurilor anterioare – Probleme practice

Curs 8 – Declararea tabelelor – CRUD – Insert – Update – Delete – Read

Curs 9 – Agregări – Count – Min/Max – Sum – Avg – GROUP BY – HAVING

Curs 10 – Funcții predefinite în SQL – Date functions – String functions – Instrucțiuni de control – IF, IF-ELSE, WHILE, CASE

Curs 11 – View-uri – Indecși – Sql Server Profiler – Database Tuning Advisor

Curs 12 – Proceduri stocate – Funcții

Curs 13 – Triggere – Utilizatori și permisiuni – Coding style, best practices

Curs 14 – Recapitularea cursurilor anterioare

Curs 15 – Probleme practice – Încheierea cursului

DETALII GENERALE